Het diagnosticeren van een bipolaire stoornis bij kinderen is controversieel. Dit komt grotendeels omdat kinderen niet altijd dezelfde symptomen van een bipolaire stoornis vertonen als volwassenen. Hun stemmingen en gedrag volgen mogelijk ook niet de normen die artsen gebruiken om de stoornis bij volwassenen te diagnosticeren.

Veel symptomen van een bipolaire stoornis die bij kinderen voorkomen, overlappen ook met symptomen van een reeks andere aandoeningen die bij kinderen kunnen voorkomen, zoals ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

In de afgelopen decennia zijn artsen en professionals in de geestelijke gezondheidszorg de aandoening bij kinderen echter gaan herkennen. Een diagnose kan kinderen helpen een behandeling te krijgen, maar het bereiken van een diagnose kan vele weken of maanden duren. Uw kind heeft mogelijk speciale zorg nodig van een professional die is opgeleid om kinderen met psychische problemen te behandelen.

Net als volwassenen ervaren kinderen met een bipolaire stoornis episodes van verhoogde stemming. Ze kunnen erg blij lijken en tekenen van prikkelbaar gedrag vertonen. Deze periodes worden dan gevolgd door depressie. Terwijl alle kinderen stemmingswisselingen ervaren, zijn veranderingen veroorzaakt door een bipolaire stoornis zeer uitgesproken. Ze zijn meestal ook extremer dan de typische stemmingsverandering van een kind.

Manische symptomen bij kinderen


Symptomen van de manische episode van een kind veroorzaakt door een bipolaire stoornis kunnen zijn:

 • heel dom doen en je overdreven gelukkig voelen
 • snel praten en snel veranderende onderwerpen
 • moeite hebben met focussen of concentreren
 • riskante dingen doen of experimenteren met riskant gedrag
 • een zeer kort humeur hebben dat snel leidt tot woede-uitbarstingen
 • moeite hebben met slapen en zich niet moe voelen na slaapverlies
 • Depressieve symptomen bij kinderen


Symptomen van een depressieve episode van een kind veroorzaakt door een bipolaire stoornis kunnen zijn:

 • mopperen of heel verdrietig doen
 • te veel of te weinig slapen
 • weinig energie hebben voor normale activiteiten of nergens interesse in tonen
 • klagen over zich niet lekker voelen, waaronder vaak hoofdpijn of buikpijn stomach
 • gevoelens van waardeloosheid of schuld ervaren
 • te weinig of te veel eten
 • denken aan de dood en mogelijk zelfmoord