Ontslag?! Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Help! Ik heb ontslag gekregen. Hoe nu verder? Vanaf het moment dat je ontslag krijgt heb je vaak het recht op het krijgen van een transitievergoeding. Om de werknemer te helpen rondom de overgang naar zijn of haar nieuwe baan krijgt de werknemer een transitievergoeding. De transitievergoeding bestaat nog niet heel lang, want het is pas ingevoerd in 2015. Als je er nog maar net werkt heb je er geen recht op, want de regeling geldt pas vanaf het moment dat je langer in dienstverband bent dan 24 maanden.

Wanneer heb je recht op een tranisitievergoeding?

Je kunt in aanmerking komen voor een transitievergoeding als de werkgever ervoor heeft gekozen om helaas jouw arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Nu ben je ineens werkloos?! Toch is het niet altijd zo eenvoudig als werkgever en zijn er ook voor hen uitzonderingen. Wanneer het niet het geval is, geldt bij het volgende: werknemers die ontslag krijgen doordat zij ernstig verwijtbaar handelen en bij werknemers die jonger zijn dan 18 jaar met een minder dan twaalfurige werkweek.

Wat is de hoogte?

Het bedrag kan bij iedereen verschillen, maar er zit helaas wel een maximumbedrag aan verbonden. Het maximumbedrag zit op een hoogte van € 84.000. Deze hoogte is sinds januari 2022 vastgesteld en kan veranderd worden. De hoeveelheid van de transitievergoeding hangt van een paar factoren af. Er wordt rekening gehouden met het aantal dienstjaren van een werknemer en zijn of haar salaris. De eerste tienjaren binnen het bedrijf krijg je 1/3 van je maandsalaris en na 10 dienstjaren ½ maandsalaris. Met de berekening van de transitievergoeding is het brutosalaris, inclusief vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering gerekend. Let op! Dit is wel exclusief variabele beloningen, zoals toeslagen.

Uitzonderingen

Toch zitten er op regels altijd wel uitzonderingen en dat is ook het geval bij een transitievergoeding. In vele gevallen is de werkgever verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen. Dit is niet het geval wanneer het bedrijf in een faillissement is, uitstel tot betaling aanvraagt of wanneer het bedrijf in een schuldsanering zit. Wanneer deze uitzonderingen niet van toepassing zijn, dan heb jij als werknemer recht op de transitievergoeding. Hier heb je dan ook het recht op. Krijg je dit niet, dan kan je als werknemer naar de rechter stappen.

Vaststellingsovereenkomst

Op het moment dat alles is geregeld, is het handig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Dit is een schriftelijke overeenkomst die opgesteld is tussen de werkgever en werknemer. In de vaststellingsovereenkomst staan afspraken over het beëindigen van het dienstverband. Hierin wordt onder andere het volgende opgenomen: einddatum dienstverband, vergoedingen (zoals ontslagvergoeding), vakantiedagen en het recht op een WW-uitkering. Door alles goed op papier te zetten en in goed overleg te gaan kunnen ze goed uit elkaar zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen.

Misschien vind je ook leuk...